Lès 7 * 11-17 di ougùstùs

E Promé Biahe Mishonero di Pablo

Sabat Atardi

Lesa pa e siman aki:

Echonan 13; 2 Kor. 4:7-10; Rom. 10:1-4; Rom. 3:19; Echonan 14:1-26; Romanonan 9-11.

Versíkulo di Memoria:

“P’esei, mi amigunan, Mi ke pa boso sa ku atraves di Hesus e pordon di pikánan ta ser proklamá na boso. Atraves di djE tur hende ku kere ta ser librá for di tur piká, un hustifikashon ku boso no tabata kapas pa optené bou di e lei di Moises”(Echonan 10:34, 35, NRSV).

Pa mas sigur, e evangelio mester a bai tantu na e Paganonan komo na e Hudiunan. Esaki tabata un mensahe ku, pokopoko pero sigur, e promé Kristiannan Hudiu tabata kuminsá kapta.

Nos promé informe eksplísito di Paganonan ku a djòin e fe riba eskala grandi ta relashoná ku Antiokía. Den otro palabra, tabata na Antiokía ku e promé iglesia Pagano a ser fundá, ounke e tambe tabatin un grupo supstansial di kreyentenan Hudiu (Gal. 2:11-13). Debí na e zelo mishonero di su fundadónan i e impulso nobo proveé pa medio di e yegada di Barnabas i Pablo, e iglesia einan tabata krese rápidamente, i e a bira e promé sentro Kristian importante pafó di Hudea. De echo, den algun aspekto asta e a surpasá e iglesia na Yerusalèm.

Ku e apòstelnan ainda stashoná na Yerusalèm, Antiokía a bira e lugá di nasementu di mishonnan Kristian. Tabata for di einan, i ku e sosten inisial di e kreyentenan lokal, ku Pablo a bai riba tur tres di su biahanan mishonero. Tabata pa motibu di nan kompromiso ku Kristiandat a bira loke tabata e intenshon di Hesus: un religion mundial, unu den kua e evangelio lo a ser plamá na "tur nashon, tribu, lenga i pueblo" (Rev. 14:6).

* Studia e lès di e siman aki pa prepará pa Sabat, 18 di ougùstùs.

Djadumingu12 di ougùstùs

Salamina i Pafos

Den Echonan 13, Lukas ta kambia e esena bèk na Antiokía pa asina e introdusí e promé biahe mishonero di Pablo, kua ta okupá dos kapítulo kompletu (Echonan 13, 14). For di aki te na final di e buki, e enfoke ta poné riba Pablo i su mishonnan Pagano.

Esaki ta e promé esfuerso mishonero den Echonan ku ta intenshonal i kuidadosamente planiá dor di un iglesia individual; sinembargo, Lukas ta kuidadoso ora e ta enfatisá ku un esfuerso asina ta originá den Dios, no den e propio inisiativa di e kreyentenan. E punto, sinembargo, ta ku Dios por ópera solamente ora ku nos pone nos mes boluntariamente den un posishon kaminda E por usa nos.

Lesa Echonan 13:1-12. Ki puntonan prinsipal Lukas ke enfatisá enkuanto di e aktividatnan di Barnabas i Pablo na Cyprus?Un periodo di orashon di interseshon i ayuno a presidí e salida di e mishoneronan; den e konteksto aki, e ponementu di man tabata básikamente un akto di konsagrashon, òf un enkomendashon na e grasia di Dios (Echonan 14:26) pa e tarea asigná.

E isla di Cyprus ta den e huki nortost di Laman Mediteráneo, no leu for di Antiokía. E tabata un lugá natural pa kuminsá, pasobra no solamente Barnabas tabata di Cyprus pero e evangelio tambe ya kaba a alkansá e isla. Sinembargo, siguramente ainda tabatin hopi pa ser hasí.

Unabes na Cyprus, Barnabas i Pablo, i Juan Marko, primu di Barnabas (Echonan 15:39, Kol. 4:10), ku tabata huntu ku nan, a prediká den e sinagoganan di Salamina. Esaki tabata e práktika regular di Pablo: pa prediká promé den e sinagoganan promé ku bira na e Paganonan. Pa motibu ku Hesus tabata e Mesias di Israel, tabata mas ku natural pa kompartí e evangelio ku Hudiunan promé.

Despues di Salamina, nan a move bai pabou, predikando (nos por asumí) segun ku nan tabata bai, te ora nan a yega na e kapital, Pafos. E narativo e ora ei ta drei rònt di dos individuo: un mago Hudiu yamá Bar-Jesus, tambe konosí komo Elimas, i Sergio Paulo, e gobernadó Romano lokal. E storia ta proveé un bon ehèmpel di kon e evangelio a topa ku reakshonnan ku ta kontrastá: na un banda, oposishon habri; na e otro banda, aseptashon fiel asta dor di Paganonan altamente prestigioso. E lenguahe di Echonan 13:12 klaramente ta impliká kombershon.

Djaluna13 di ougùstùs

Antiokía di Pisidia: Parti I

For di Cyprus, Pablo su kompañeronan a nabegá pa Perge di Pamfilia, na e kosta sùit di Turkia moderno. Promé ku nan a sigui pa Antiokía di Pisidia, Lukas ta reportá dos kambio insidental signifikante: Pablo a bira e figura prinsipal (te aki, Barnabas semper tabata ser menshoná promé) i Lukas ta stòp di usa e nòmber Hudiu di Pablo ("Soulo") i ta kuminsá referí na dje komo solamente "Pablo" (Echonan 13:9). Esaki probablemente ta pasobra for di awor en adelante Pablo ta haña su mes mas tantu den un ambiente Greko-Romano.

Echonan 13:13 ta registrá Juan Marko bayendo Yerusalèm bek. Nos no ta ser informá den e tèkstnan mes di e rason di e desershon di Juan Marko. Ellen G. White a skirbi ku, konfrontá ku miedu i desánimo pa motibu di e difikultatnan nan dilanti, "Marko a ser intimidá i, pèrdiendo tur kurashi, a ninga di bai mas leu i a regresá Yerusalèm."—The Acts of the Apostles, p. 170. Dios nunka a primintí ku lo tabata fásil. Al kontrario, Pablo tabata sa for di prinsipio ku su servisio pa Hesus lo a envolví hopi sufrimentu (Echonan 9:16), pero e a siña pa dependé kompletamente riba e poder di Dios, i den esei e sekreto di su fortalesa ta sinta (2 Kor. 4:7-10).

Lesa Echonan 13:38. Kiko tabata e esensia di e mensahe di Pablo den e sinagoga di Antiokía?Echonan 13:16-41 ta kontené e promé sermonnan di Pablo registrá den Tèstamènt Nobo.E no tabata, naturalmente, e promé sermon ku Pablo a duna, i no tin duda ku e ta representá solamente un resúmen breve di loke e a bisa.

E sermon ta ser dividí den tres parti prinsipal. E ta kuminsá ku kreensianan kompartí tokante Dios Su elekshon di Israel i e reinado di David (Echonan 13:17-23); e parti aki ta intenshoná pa establesé un punto di kontakto ku su oudiensia Hudiu. Despues, e ta presentá Hesus komo e kumplimentu di e promesanan di Dios di un desendiente di David ku por a trese salbashon pa Israel (Echonan 13:24-37). E parti pa konkluí ta un spièrtamentu kontra rechaso di e salbashon ku ta ser ofresé dor di Hesus (Echonan 13:38-41).

E klímaks di e sermon ta versíkulonan 38, 39, kua ta kontené e núkleo di e mensahe di Pablo riba hustifikashon. Pordon i hustifikashon ta disponibel solamente atraves di Hesus, no pa medio di e lei di Moises. E pasashi aki no ta bisa ku e lei a ser abolí. Solamente e ta enfatisá su desabilidat pa ehekutá loke e Hudiunan tabata spera pa e hasi, es desir, hustifikashon (Rom. 10:1-4). Un privilegio asina ta deskansá solamente den Hesukristu (Gal. 2:16).

Djamars14 di ougùstùs

Antiokía di Pisidia: Parti II

Echonan 13:38, 39, ta presentá e asuntu di e inkapasidat di e lei pa hustifiká, un konsepto doktrinal importante. Apesar di e karakter obligatorio di su mandamentunan moral, e lei ta inkapas pa trese hustifikashon pasobra e no por produsí obediensia perfekto den esnan ku ta ward'é (Echonan 15:10, Rom. 8:3). Asta si e lei por a produsí obediensia perfekto den nos, e obediensia perfekto ei no por ekspiá pa pikanan di pasado (Rom. 3:19; Gal. 3:10, 11). Ta p'esei hustifikashon no por ser ganá, ni sikiera parsialmente. Nos por risibié solamente pa medio di fe den e sakrifisio ekspiatorio di Hesus (Rom. 3:28, Gal. 2:16), un don ku nos no meresé. Pa mas sentral ku e por ta pa e bida Kristian, obediensia no por gana nos salbashon.

Lesa Echonan 13:42-49. Kon e sinagoga a risibí e mensahe di Pablo?No opstante e forma skèrpi ku Pablo a terminá su mensahe, e reakshon di mayoria den e sinagoga tabata altamente faborabel. E siguiente Sabat, sinembargo, kosnan a kambia drástikamente. Ta masha probabel ku "e Hudiunan" ku tabata rechasando e mensahe di evangelio tabata e lidernan di sinagoga, esnan ku tabata representá Hudaismo ofisialmente. Lukas ta atribuí nan aktitut inhumano pa ku Pablo na yalursheit.

Den e mundu antiguo, vários aspektonan di Hudaismo, manera monoteismo, estilo di bida, i asta e Sabat, tabata ehersé un atrakshon fuerte entre no-Hudiunan, i hopi di nan a djòin e fe Hudiu komo proselitonan. Sirkumsishon, sinembargo, tabata un strobashon serio, ya ku e tabata ser konsiderá un práktika bárbaro i repugnante. Konsekuentemente, hopi Pagano lo a asistí na e sinagoganan pa adorá Dios pero sin a kombertí formalmente na Hudaismo. Esakinan tabata konosí komo "temeroso di Dios" i kisas tabata esnan temeroso di Dios, komo tambe e proselitonan, di e sinagoga di Antiokía (Echonan 13:16, 43) ku a yuda plama e notisia tokante e mensahe di Pablo entre e pueblo en general, i nan a bini den gran kantidat. E posibilidat pa eksperensiá salbashon sin tin ku pega promé na Hudaismo tabata sin duda partikularmente atraktivo pa hopi.

Djarason15 di ougùstùs

Ikonio

Bou di instigashon di e lidernan Hudiu na Antiokía, e outoridatnan lokal a insitá un multitut kontra Pablo i Barnabas i a saka nan for di stat (Echonan 13:50). E disipelnan, sinembargo, tabata yená ku goso i Spiritu Santu (Echonan 13:52). E mishoneronan e ora ei a bai direkshon di e siudat di Ikonio.

Lesa Echonan 14:1-7. Kiko tabata e resultado di e aktividatnan di Pablo i Barnabas na Ikonio?Na Ikonio, Pablo i Barnabas a kontinuá ku nan práktika di dirigí nan mes promé na e Hudiunan promé ku nan bira na e Paganonan. E sermon di Pablo na Antiokía (Echonan 13:16-41) ta ofresé e rason prinsipal tras di e prioridat Hudiu den nan ministerio: e elekshon di Israel, ku tur loke e tabata envolví (Rom. 3:2; Rom. 9:4, 5), i Dios Su kumplimentu di Su promesa di un Salbador for di e linahe di David. Apesar di e echo ku hopi Hudiu tabata rechasá e evangelio, Pablo nunka a pèrdè speransa di un kombershon Hudiu supstansial.

Den Romanonan 9-11, Pablo ta aklará ku “no ta tur ku ta desendé di Israel ta Israel" (Rom. 9:6) i esei ta solamente pa motibu di e miserikòrdia di Dios ku algun di e Hudiunan ta kere. Dios no a rechasá Su pueblo, pero "den e tempu presente aki a keda un restante skohé pa grasia" (Rom. 11:5). Pablo a sigui prediká e evangelio na Paganonan, ounke e tabata kere ku un dia mas Hudiu lo a bini na fe den Hesus.

"E argumento di Pablo den Romanonan 9-11 ta ofresé un splikashon mas leu di e strategia di mishon ku e ta pèrsiguí den e narativo di Echonan i ta konfrontá tur generashon di Kristiannan ku e importansia teológiko di duna testimonio na e Hudiunan ku no ta kere."―David G. Peterson, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), p. 401.

E situashon no tabata masha diferente for di esun na Antiokía. E promé reakshon di tantu Hudiunan i Paganonan na e evangelio di Pablo tabata altamente positivo, pero atrobe e Hudiunan no kreyente, posiblemente e lidernan di e komunidat lokal Hudiu, a instigá e Paganonan i a venená nan mentenan kontra e mishoneronan, kousando un divishon entre e pueblo. Segun ku e oponentenan tabata plania pa ataka i mata Pablo i Barnabas, e dos mishoneronan a disidí di bandoná e siudat i trasladá nan mes na e siguiente.

Djaweps16 di ougùstùs

Listra i Derbe

E siguiente lugá ku Pablo i Barnabas a bishitá tabata Listra, un pueblo skondí algun diesocho mia (masoménos 29 km) sùitwèst di Ikonio. Ounke nan a pasa algun tempu aya (Echonan 14:6, 7, 15), Lukas ta reportá solamente un storia i su desaroyonan: e kuramentu di un hòmber lam, probablemente un limosnero, ku tabata sufri di e malesa ei for di nasementu.

Lesa Echonan 14:5-19. Kiko nan reakshon riba Pablo ta revelá tokante kon sumergí den ignoransia e hendenan tabata?E multitut tabata asina impreshoná pa e milager ku nan a konfundí Pablo i Barnabas pa diosnan―Barnabas pa Zeus, e dios supremo di e panteon Griego, i Pablo pa Hermes, e ayudante i bosero di Zeus. De echo, e hendenan tabata ke ofresé nan sakrifisionan.

E poeta Latino Ovid (43 B.C.—A.D. 17/18) a registrá anteriormente un leyenda di e mesun dos diosnan aki disfrasá komo hende a bishitá un pueblo den e mesun área ("e serunan di Frigia") i buskando un lugá pa sosegá. Di akuerdo ku e leyenda, un pareha humilde i di edat avansá a trata nan ku kariño i ku hospitalidat; e sobrá di e hendenan tabata indiferente. Pa motibu di nan kariño i hospitalidat pa ku e bishitantenan inkógnito, e pareha a laga nan kas ser transformá den un tèmpel i nan mes den saserdotenan, miéntras ku e sobrá di e siudat a ser kompletamente destruí (Metamorphoses 611-724).

Ku un storia asina ku ta sirkulá den e region aki, e reakshon di e hendenan riba e milager di Pablo no ta bini komo sorpresa. E storia tambe ta yuda splika dikon e multitut a asumí ku e mishoneronan tabata e dos diosnan ei, i no Asclepio, por ehèmpel, e dios di sanashon. Pablo i Barnabas, sinembargo, tabata kapas di stòp nan adorashon falsu di nan mes. Al final, algun oponente di Antiokía i Ikonia a kousa un kambio kontrario di e situashon, i Pablo a ser piedrá i tumá komo morto.

Lesa Echonan 14:20-26. Unda Pablo i Barnabas ta terminá nan biahe? I kiko nan a hasi riba nan kaminda di regreso?Djabièrnè17 di ougùstùs

Pa mas Estudio:

“Durante e bida di Kristu riba tera E a purba saka e Hudiunan for di nan eksklusividat. E kombershon di e senturion i di e muhé di Sirofenisia, tabata ehèmpelnan di su obra direkto pafó di e pueblo rekonosé di Israel. E tempu a yega awor pa trabou aktivo i kontinuo entre e Paganonan, di ken komunidatnan kompletu a risibí e evangelio gustosamente, i a glorifiká Dios pa e lus di un fe inteligente. E inkredulidat i malisia di e Hudiunan no a desviá e propósito di Dios; pasobra un Israel nobo a ser grabá den e palu di oleifi bieu. E sinagoganan a ser será kontra e apòstelnan; pero kasnan privá a ser habrí pa nan uso, i edifisionan públiko di e Paganonan tambe a ser usá den kua e palabra di Dios a ser prediká."—Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 51.

"Den tur nan esfuersonan mishonero Pablo i Barnabas a trata na sigui e ehèmpel di Kristu di sakrifisio boluntario i trabou fiel i serio pa almanan. Bon spièrtá, zeloso, inkansabel, nan no a konsultá inklinashon òf komodidat personal, pero ku orashon ansioso i aktividat insesante nan a sembra e simia di bèrdat. I ku sembramentu di e simia, e apòstelnan tabata kuidadoso pa duna na tur ku a tuma posishon pa e evangelio, instrukshon práktiko ku tabata di balor inkalkulabel. E spiritu aki di sinseridat i temor santu a laga riba mentenan di e disipelnan nobo un impreshon duradero enkuanto di e importansia di e mensahe di evangelio."—Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 186.

Preguntanan di Diskushon:

pregunta 1Reflekshoná mas riba e storia di e huida di Juan Marko ora kosnan a bira difísil. Pablo i Barnabas despues tabatin un argumento tokante Juan Marko, ora ku Barnabas ke a us'é atrobe i Pablo no tabata ke (lesa Echonan 15:37). Añanan despues, sinembargo, Pablo a skirbi: "Buska Marko i tres'é huntu ku bo, pasobra e ta útil pa mi pa e ministerio" (2 Tim. 4:11, NKJV). Ki lèsnan tin aki pa nos enkuanto di esnan ku, den sierto sirkunstansianan, proba di ta infiel na nan yamada?

pregunta 2Repasá e kontesta di Pablo i Barnabas na e Listranonan ora ku nan a ser konfundí pa diosnan (Echonan 14:14-18). Kon nos por respondé ora nos ser tentá pa tuma krédito pa loke Dios a hasi?

pregunta 3Lesa Echonan 14:21-23. Basá riba e ehèmpel di Pablo i Barnabas, kiko nos por hasi individualmente i komo iglesia pa nutri òf fortalesé e fe di e konversonan nobo?

pregunta 4Kon nos por tin sigur ku nos no ta laga tradishonnan trahá pa hende, òf asta kreensianan ku nos a mantené pa basta tempu, stroba nos di di avansá den e bèrdat, manera e lidernan religioso ku tabata oponé Pablo a hasi?