Lès 12 * 15-21 di sèptèmber

Enkarselashon na Cesarea

Sabat Atardi

Lesa pa e siman aki:

Echonan 24; Echonan 25; Echonan 26; 1 Kor. 1:23.

Versíkulo di Memoria:

“Sea rápidamente òf nò, mi ta hasi orashon na Dios pa no solamente abo pero tur ku ta skuchando mi awe lo por bira manera ami ta—ku eksepshon di e kadenanan aki”(Echonan 26:29, NRSV).

E transferensia di Pablo pa Cesarea a kuminsá ku un enkarselashon di dos aña den e stat ei (Echonan 24:27), mas presisamente den e Pretorio di Herodes (Echonan 23:35), kua tabata e residensia ofisial di e gobernadó Romano. Durante e añanan ei, e tabatin diferente oudiensia den kua e lo a aparesé dilanti di dos gobernadó Romano (Felix i Festo) i un rei (Agripa II), kumpliendo asina ainda mas ku e ministerio ku Dios a dun'é (Echonan 9:15).

Den tur e oudiensianan, Pablo semper a afirmá inosensia, alegando ku niun evidensia por a ser produsí kontra di dje, manera e ousensia di testigunan a demostrá. De echo, henter e narativo ta intenshoná pa mustra ku Pablo no a hasi nada digno di aresto i ku e por a ser liberá si e no a apelá na Cesar (Echonan 26:32). E oudiensianan aki, sinembargo, sí a ofres'é oportunidatnan pa testifiká tokante Hesus i e gran speransa hañá den e promesa di e resurekshon.

No opstante, eseinan tabata añanan di ansiedat profundo, meskos tambe di enkarselashon monótono den kua e apòstel ta parse di no tabatin niun tipo di sosten for di e iglesia na Yerusalèm, ken su lidernan "ainda ta karisiá un sintimentu ku Pablo mester a ser tené den gran parti responsabel di e prehuisio eksistente."—Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 403.

* Studia e lès di e siman aki pa prepará pa Sabat, 22 di sèptèmber.

Djadumingu16 di sèptèmber

Dilanti di Felix

Sinku dia despues di e transferensia di Pablo pa Cesarea, un grupo di lidernan Hudiu importante, e sumosaserdote, algun miembro di e Sanhedrin, i un abogado profeshonal yamá Tértulo, a baha bini for di Yerusalèm i a pone formalmente dilanti di Felix nan kaso kontra e apòstel (Echonan 24:1-9).

Esaki ta e úniko huisio den Echonan den kua e akusadónan a kontratá un abogado. Den su diskurso, Tértulo a ourba un strategia interesante pa gana fabor di e gobernadó. Simplemente no tabata bèrdat ku, bou di Felix, e Hudiunan a gosa di un periodo largu di pas. De echo, niun otro gobernador tabata asina represivo i violento, i e represhon aki a generá un enorme antagonismo entre e Hudiunan pa ku e dominio Romano. Ku hopi ingeniosidat, Tértulo a usa e gobernadó su propio pólisa atministrativo pa konvens'é ku e lo a logra stabilidat polítiko den e kaso aki solamente mediante medionan di represhon severo.

E ora ei, e a pasa pa presentá tres kargo spesífiko kontra Pablo:

  • ku Pablo tabata un agitadó ku konstantemente tabata fomentá disturbio entre Hudiunan den henter e imperio (Echonan 24:5);
  • ku e tabata un lider di e nazarenonan (Echonan 24:5), kua tabata impliká Kristianismo komo un totalidat komo un tipo di movementu problemátiko; i
  • ku e a trata na mancha e tèmpel di Yerusalèm (Echonan 24:6).

Lesa Echonan 24:10-19. Kon Pablo a kontestá kada un di e akusashonnan?Dos punto adishonal plantiá dor di Pablo tabata devastador pa e kaso di e akusadónan:

  1. e ousensia di e testigunan Asiátiko (Echonan 24:18, 19), kua tabatin e potensial di hasi ku e huisio inválido, i
  2. e echo ku e Hudiunan einan por a papia solamente tokante e oudiensia di Pablo dilanti e Sanhedrin e siman anterior (Echonan 24:20), i komo tal nan no tabatin nada pa akus'é di dje ku eksepshon di ku e ta kere den resurekshon di e mortonan (kompará ku Echonan 23:6).

Felix inmediatamente a komprondé e peso di Pablo e argumentunan, tambe pasobra e tabata un poko familiarisá ku Kristianismo, probablemente dor di su esposa Hudiu, Drusila. E Echo ta ku e a disidí di suspendé e proseso te ku otro aviso (Echonan 24:22).

E kontesta di Felix (Echonan 24:24-27) a revelá hopi tokante su karakter: e tabata tarda, e tabata kapas di ser soborná, i e tabata oportunista. Pablo tabatin poko chèns di un oudiensia hustu ku un hende manera Felix.

Djaluna17 di sèptèmber

Dilanti di Festo

Despues di dos aña di tene Pablo den prizòn solamente pa gana fabor di e Hudiunan, Felix a ser remplasá dor di Porsio Festo komo gobernadó di Hudea (Echonan 24:27). Festo a goberná for di A.D. 60 te 62.

Lesa Echonan 25:1-5. Kon esaki ta yuda revelá e odio ku prediká e bèrdat por kousa den esnan ku no ke ker’é?Probablemente pasobra nan a faya un biaha kaba den nan intento pa konvensé Felix di e kargonan kontra Pablo, e lidernan no tabata ke tuma niun riesgo atrobe. Den loke ta parse di tabata e promé bishita di Festo na Yerusalèm, nan a pidi, komo un fabor na nan, un kambio di hurisdikshon, pidiendo e pa duna nan Pablo bèk pa asina e por ser husgá dor di e Sanhedrin di akuerdo ku lei Hudiu.

Sinembargo, e petishon tabata solamente un kamuflahe pa skonde nan intenshon real: pa mata Pablo. Ounke Festo tabata dispuesto pa bolbe habri e kaso, e a bisa ku e oudiensia lo a tuma lugá na Cesarea, no na Yerusalèm, kua ta nifiká ku Pablo lo a ser husgá dor di lei Romano.

Asina Festo tabata bèk na Cesarea, e a konvoká e tribunal, i e oponentenan di Pablo a kuminsá presentá e kargonan kontra Pablo (Echonan 25: 7). E biaha aki Lukas no ta ripití e kargonan, pero basá riba e kontesta di Pablo (Echonan 25:8) nos por mira ku nan tabata similar na esnan di dos aña promé, kisas ku énfasis adishonal di ku, dor di ta un agitadó, Pablo tabata representá tambe un menasa pa e imperio.

Lesa Echonan 25:9-12. Ora ku e a sinti ku Festo por a uz'é pa rasonnan polítiko, kon Pablo a reakshoná?Al final, Festo no a resultá masha diferente for di Felix respekto su strategianan polítiko (Echonan 24:27). No dispuesto pa pèrdè e sosten di e Hudiunan asina tempran den su atministrashon dor di deklará Pablo inosente, e a pensa di duna nan, nan petishon original: pa laga e apòstel ser husgá dor di e Sanhedrin na Yerusalèm.

Esaki, sinembargo, no tabata aseptabel pa Pablo, ku tabata sa ku e no por a spera di ser tratá hustu einan, lagá na kapricho di su enemigunan. Asina, kapitalisando riba su derechinan Romano, e a insistí ku e tabatin derechi pa ser husgá dor di un tribunal Romano, i visualisando niun otro manera pa sali for di e situashon prekario ei, e a resolvé pa apelá na e ehèmpel di mas haltu di hustisia Romano, kua tabata e emperador mes.

Djamars18 di sèptèmber

Dilanti di Agripa

Festo a bai di akuerdo pa otorgá Pablo su petishon pa mand'é Roma (Echonan 25:12). Mientrastantu, e gobernadó a probechá hasi un bishita di estado dor di Herodes Agripa pa konsult’é enkuanto di e kaso di Pablo, en partikular enkuanto di ki tipo di informashon e mester manda pa e emperador den su informe ofisial. Festo ainda no tabata sufisientemente konosí ku asuntunan Hudiu, i Agripa siguramente por a yud'é (Echonan 26:2, 3).

Lesa Echonan 25:13-22. Kiko Festo a konta Agripa tokante Pablo, i kon e rei a respondé?Agripa II, e último di e Herodianonan, a bai Cesarea ku su ruman muhé Berenise pa saludá e gobernadó nobo.

Den su deskripshon di e kaso di Pablo, Festo a revelá su sorpresa ku e akusashonnan kontra di dje no tabata relashoná na niun ofensa kapital, sea polítiko òf kriminal. En kambio, nan tin di aber ku asuntunan konserniente religion Hudiu, en partikular un sierto Hesus, "ku tabata morto, ma Kende Pablo a afirmá di ta bibu" (Echonan 25:19, ESV). Pablo ya a deklará dilanti di e Sanhedrin ku e tabata na huisio pa motibu di su kreensia den resurekshon di Hesus, i awor Festo a hasi kla ku esaki tabata realmente e berdadero punto en kuestion.

Lesa Echonan 25:23-27. Kon Lukas ta deskribí e seremonia den kua Pablo a aparesé dilanti di Agripa?"I awor Pablo, ainda di bui, a para dilanti di e grupo reuní. Ki un kontraste a ser presentá aki! Agripa i Berenise tabata poseé poder i posishon, i pa motibu di esaki nan tabata ser faboresé dor di mundu. Pero nan a ser destituí di e rasgonan di karakter ku Dios ta apresiá. Nan tabata transgresornan di Su lei, korupto den kurason i bida. Nan kondukta a ser aboresé dor di shelu."—Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 434.

Djarason19 di sèptèmber

E Defensa di Pablo

Ku e esena poné i e bishitantenan real sintá banda di e gobernadó, e prisionero a ser tresé paden pa presentá su defensa, kua tabata dirigí primeramente na Agripa, komo ku Festo ya a tende esaki anteriormente (Echonan 25:8-11).

Lesa Echonan 26:1-23. Kiko Pablo tabata hasi den su diskurso dilanti di Agripa?E diskurso di Pablo tabata de echo un informe outobiográfiko di su bida tantu promé komo despues di su kombershon. Den términonan di kontenido, e ta kòrda nos riba esun den Echonan 22:1-21, kua e a pronunsiá dilanti di e multitut na Yerusalèm.

E apòstel a kuminsá tratando di sigurá e fabor di Agripa. E a rekonosé su gratitut pa e oportunidat di eksponé su kaso dilanti di un persona asina eminente, mas ainda pasobra Agripa tabata bon konosí ku tur e kustumbernan i asuntunan relashoná ku religion Hudiu. Pa e motibu ei, Agripa por tabata di gran asistensia den yuda e gobernadó Romano komprondé ku e akusashonnan tresé kontra di dje no tabatin ningun mérito i tabata falsu.

E diskurso por ser partí den tres parti. Den e promé parti (Echonan 26:4-11), Pablo a deskribí su anterior piedat Farisaiko, kua tabata ampliamente konosí entre su kontemporáneonan na Yerusalèm. Komo un Fariseo, e tabata kere den e resurekshon di e mortonan, kua tabata esensial pa e kumplimentu di e speransa di e antepasadonan di Israel. E Hudiunan, pa e motibu ei, tabata inkonsistente den oponé su siñansa, pasobra no tabatin nada den dje ku no tabata fundamentalmente Hudiu. Pero e tabata komprondé nan aktitut masha bon, i esei tabata pasobra e mes un biaha a hañ'é asina inkreibel ku Dios por a resusitá Hesus ku asta e a persiguí esnan ku tabata kere di e forma ei.

Den e di dos parti (Echonan 26:12-18), Pablo a reportá kon su perspektiva a kambia for di su enkuentro ku Hesus riba e kaminda pa Damasko i e yamada ku e a risibí pa hiba e mensahe di evangelio na e Paganonan.

Pablo ta bisa, finalmente, ku e impakto di loke e a mira (Echonan 26:19-23) tabata di tal forma ku e no por a hasi nada otro sino obedesé i kumpli ku su aktividat mishonero, e úniko rason ku awor e tabata ser husgá. E asuntu real tras di su aresto, pa e motibu ei, no tabata ku e a violá e lei Hudiu òf a deshonrá e tèmpel. Mas bien, tabata pa motibu di su mensahe di e morto i resurekshon di Hesus, kua tabata den kompletu harmonia ku e Skrituranan i a permití Paganonan kreyente di tin un partisipashon igual den salbashon.

Djaweps20 di sèptèmber

Pablo Dilanti di e Lidernan

Ounke Pablo tabata papiando ku Agripa, Festo tabata e promé pa reakshoná, manera ta ser mirá den Echonan 26:24. Festo lo no tabatin problema si Pablo a papia tokante e inmortalidat di e alma, pero asta e Greco Romanonan antigua tabata sa ku tur dos konsepto‒inmortalidat i resurekshon‒ no ta bai bon huntu ku otro. Asina anto, nan a mantené esun promé i a rechasá e último. Ta p'esei Pablo ta bisa un otro kaminda ku e evangelio tabata lokura pa Paganonan (1 Kor. 1:23).

Den un forma respetuoso, Pablo a defendé e prudensia di su ideanan i a bira na Agripa, un Hudiu ku no solamente por a komprond'é pero tambe ku por afirmá ku loke ku e tabata bisando tabata den akuerdo ku e profetanan Hebreo (Echonan 26:25, 26).

Lesa Echonan 26:27, 28. Kiko tabata e kontesta di Agripa riba e pregunta krusial di Pablo?E pregunta di Pablo a pone Agripa den un posishon difísil. Komo un Hudiu, nunka e lo a ninga su kreensia den e Skrituranan; na otro banda, si e a duna un kontesta afirmativo, lo no tabatin otro opshon sino pa e aseptá Hesus komo e Mesias. Su kontesta tabata un eskape sabí pa skapa for di e trampa lógiko ku e tabata aden: "Bo ta asina purá pa persuadí mi pa bira un Kristian?" (Echonan 26:28 NRSV; kompará ku ESV, NIV)‒esaki ta un mihó tradukshon di e Griego ku e tradishonal, "Kasi bo ta persuadí mi pa bira un Kristian" (NKJV).

E kontestashon di Pablo ta revelá un nivel impreshonante di kompromiso ku e evangelio: "Mi ta pidi Dios ku, tardi òf tempran, no solamente abo, ma tambe tur esnan ku ta tendemi awe, por bira meskos ku ami ta, ku eksepshon di e kadenanan aki" (Echonan 26:29). Den su último palabranan den e oudiensia ei, e apòstel no a supliká pa ta liber, liber manera esnan ku ta skuchando e tabata. En kambio, e a deseá pa nan por tanata manera dje, ku eksepshon pa e kadenanan na su mannan. Pablo su zelo mishonero tabata surpasá grandemente su preokupashon pa su propio seguridat.

Lesa Echonan 26:30-32. Kon Agripa a ekspresá su konvikshon di e inosensia di Pablo?Festo tabatin mester di yudansa di Agripa solamente pa yena e informe (Echonan 25:25-27). E apelashon di Pablo na Cesar ya a ser otorgá formalmente (Echonan 25:12). E prizonero no tabata bou di hurisdikshon di e gobernadó mas.

Djabièrnè21 di sèptèmber

Pa mas Estudio:

"E mente di Agripa ku e palabranan aki a bai bèk na e historia di pasado di su famia, i nan esfuersonan sin fruta kontra di Esun ken Pablo tabata prediká? E a pensa riba su bisawelo Herodes, i e matansa di e yunan inosente di Bètlehèm? Riba su tio grandi Antipas, i e asesinato di Juan Boutista? Riba su propio tata Agripa I, i e martirio di apòstel Santiago? E a mira den e desasternan ku rápidamente a sosodé ku e reinan aki, komo un evidensia di e desagrado di Dios komo konsekuensia di nan krímennan kontra Su sirbidónan? E pompa i ekshibishon di e dia ei ta rekordá Agripa di e tempu ku su propio tata, un monarka mas poderoso kuné, tabata para den e mesun stat ei, bistí ku pañanan lombrante, miéntras e pueblo tabata grita ku e tabata un dios? E a lubidá kon, asta promé ku e gritunan di atmirashon a keda ketu, vengansa, rápido i teribel, a kai riba e rei banidoso? Algu di tur esaki a pasa rápidamente den memoria di Agripa; pero su banidat a ser honrá dor di e esena briante su dilanti, i orguyo i banidat a kore ku tur pensamentunan mas nobel."—Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, tomo 6, p. 1066, 1067.

Preguntanan di Diskushon:

pregunta 1Den klas, diskutí e desishon di Pablo pa apelá na Cesar. E desishon aki tabata korekto (kompará ku Echonan 25:25; 26:31, 32)? Te na ki punto nos por tuma desishonnan stratégiko legítimamente pa protehá nos mes na lugá di dependé kompletamente riba e kuidou di Dios?

pregunta 2Reflekshoná riba e deklarashon di Pablo na Agripa: "P'esei, rei Agripa, mi no tabata desobediente na e vishon selestial" (Echonan 26:19, NKJV). Kiko e ta bisa nos tokante Pablo? Kon fiel nos ta na nos yamada mishonero komo Kristiannan (1 Pe. 2:9, 10)?

pregunta 3Pablo tabatin un pashon pa hende‒no pa kantidat, pero pa hende. Den su oudiensia final na Cesarea, e a bisa su oudiensia ku e deseo di su kurason tabata pa nan tur bira meskos kuné; es desir, salbá pa e grasia di Dios (Echonan 26:29). E no tabata deseá su propio libertat òf hustisia mas ku e tabata deseá pa nan eksperensiá e salbashon di Dios. Kiko nos por siña for di su ehèmpel aki? Kuantu nos ta dispuesto pa sakrifiká pa asina mira e evangelio plama?

pregunta 4Agripa tabatin un chèns pa tende e evangelio direktamente for di boka di Pablo. I sinembargo, e a rechas’é. Kon nos por ta kuidadoso pa no faya gran oportunidatnan ora nan aparesé nèt nos dilanti? Es desir, kon nos por keda spiritualmente sintonisá ku e realidatnan rònt di nos?